Oslavy státního svátku Čínské lidové republiky letos v Hongkongu skončily tragédií. Zatímco se Hongkong pomalu probouzel do úterního rána, posledního volného dne prodlouženého víkendu, záchranáři a pohotovostní služba počítali mrtvé. Srážka výletní lodi a pravidelné linky osobní přepravní lodi u ostrova Lamma si v pondělí večer vyžádala 38 životů. Ti šťastnější, kteří přežili, hovoří o šoku, panice a boji o život v mořských vlnách. Bylo to jako na Titaniku, říkají o nejhorším námořním neštěstí v Hongkongu za posledních 40 let.

S Titanikem je symbolicky spojuje i slavnostní atmosféra na lodi patřící hongkongské elektrárenské společnosti Hong Kong Electric, která měla z ostrova Lamma namířeno do centrální části ostrova Hongkongu. Zaměstnanci společnosti, jejich rodiny a přátelé se těšili, že po večeři na Lammě budou z lodi sledovat slavnostní ohňostroj u příležitosti 63. výročí založení Čínské lidové republiky.

Velké ohňostroje ve Viktoriině přístavu jsou v Hongkongu pořádány čtyřikrát ročně, a to u příležitosti čínského nového roku a čínského státního svátku (1.10.), 1.7. (navrácení Hongkongu Číně) a 1.1. (Nový rok). Jejich sledování buď z pevniny nebo z lodí patří mezi oblíbené činnosti Hongkongžanů, hlavně mladých a rodin s dětmi. Ohňostroje běžně přilákají do stále se zužujícího přístavu stovky výletních lodí.

Do pondělního večera byly tyto aktivity veřejností považovány za bezpečné. Hongkong, v překladu Voňavý přístav, tvoří více než 200 ostrovů. Život na moři a s mořem je pevnou součástí hongkongské identity, stejně jako hrdost na námořní historii a tradici. Tisíce lidí žijících na menších ostrovech denně místo metra či autobusu dojíždějí lodí po moři do práce. Na jachtách, rybářských a osobních lodích se odehrává i mnoho rekreačních aktivit během víkendů a svátků. Velké kontejnerové lodě jsou běžnými účastníky každodenního rušného provozu.

Slavnostní večeře společnosti Hong Kong Electric pro vybrané a zasloužilé zaměstnance (ano, mnozí tam byli za odměnu) a jejich rodiny začala 1. října v 19 hodin. Podle zveřejněných informací ve 20:15 se loď s asi 121 osobami na palubě (mezi nimi 20 dětí) a třemi členy posádky vydala na cestu do 3km vzdáleného Hongkongu. Měla trvat okolo půl hodiny. Asi 5 minut po vyplutí do lodi narazil trajekt společnosti Hong Kong and Kowloon Ferry, pravidelná linka spojující Hongkong a ostrov Lamma. Podle očitých svědků se během několika dalších okamžiků loď převrátila do vertikální polohy a její větší část zmizela pod vodou. Život nebo smrt - během dvou minut bylo rozhodnuto. I když na lodi byly záchranné vesty (není zatím jisté zda v dostatečném počtu), většina lidí neměla dostatek času ani na to, aby se z lodi vyprostila a už vůbec ne na to, aby si stihla vesty navléct. Po srážce vypukla panika i na trajektu, který začal nabírat vodu. Zřejmě i proto kapitán nezastavil a pokračoval v cestě do přístavu na ostrově Lamma. Všichni cestující trajektu dojeli do cíle bez větší fyzické úhony, ale s drastickými vzpomínkami se budou vyrovnávat ještě dlouho.

Hongkongská i zahraniční média si kladou otázky, jak se taková tragédie mohla stát. Nabízejí různé teorie: špatná viditelnost? rozbouřené a chladné moře? příliš velká hustota plavidel na malém prostoru? Místní odborník na námořní dopravu, jehož analýzu otiskl v úterý deník Ming Pao, nesouhlasí. Ke kolizi došlo jen pár set metrů od ostrova Lamma, měsíc byl v úplňku, moře klidné, viditelnost dobrá. Pozastavuje se také nad tím, jak je možné, že se loď tak rychle potopila. Měla licenci na provoz a byla technicky v pořádku?

Stále zůstává více otázek než odpovědí, ale zážitky očitých svědků ukazují i na chyby posádky, chaos, neposkytnutí pomoci, na lidský faktor. V komentářích pondělní tragédie se pravidelní účastníci námořní dopravy na internetu vyjadřují o notorické nedbalosti a bezohlednosti posádek lodí. Určitou roli možná sehrál i spěch před očekávaným ohňostrojem – obě lodě zřejmě pospíchaly do cíle před jeho zahájením. Tímto směrem se ubírá i vyšetřování hongkongských úřadů, které zatím zadržely 7 členů posádek z obou lodí pro podezření ze spáchání trestného činu. Otázky ohledně bezpečnosti lodí a jejich kapacity zachránit životy cestujících v případě srážky budou adresovány majitelům. U výletní lodi Hong Kong Electric vedou nitky k hlavním vlastníkům společnosti, Victorovi Li a jeho otci, legendárnímu hongkongskému miliardáři Li Ka-shingovi. 

Otázkou také zůstává nakolik je vlastně navzdory pevně zakořeněným mýtům cestování po hongkongských námořních trasách bezpečné.  Statistiky uváděné hongkongskými i světovými médii významnou měrou přispívají k dalšímu šíření mýtu o naprosté bezpečnosti hongkongské námořní dopravy. Tento obraz se pochopitelně snaží svými výroky podpořit i hongkongská vláda. Každodenní účastníci námořního provozu se ale najednou začínají rozvzpomínávat na andrenalinové zážitky v hongkongských vodách. Ze střípků jejich vyprávění se najednou vynořuje poněkud jiný obraz hongkongské námořní reality, jejíž součástí jsou monopolní přepravci, špatné technické vybavení lodí, obcházení či neznalost bezpečnostních nařízení a nekompetentní posádky. Pamětníci srážky výletní lodi u ostrovu Lamma s trajektem soukromé přepravní společnosti v únoru roku 1991 říkají, že jim běhá mráz po zádech. Tehdy se vraceli ze sledování ohňostroje u příležitosti čínského nového roku. Dva jejich přátelé se utopili. Podobnost čistě náhodná?

Pondělní tragédie, jakkoliv šokující, do celkové reality zapadá. Veřejně přístupné statistiky hongkongského ministerstva námořní dopravy ji jen dokreslují – každoročně dochází v hongkongských vodách v průměru k 200 srážkám osobních lodí a trajektů, často s fatálními následky. Pondělní tragédie se liší pouze počtem mrtvých.

Tato tvrdá dávka reality zastihla obyvatelé Hongkongu nepřipravené. Lodní dopravu tu využíváme všichni často a bez mrknutí oka. Uvědomili jsme si, že jsme měli tentokrát velké štěstí, ale že pokud nedojde k podstatným změnám v systému a organizaci osobní námořní přepravy, může se podobná tragédie stát znovu. Příště můžeme být na potápějící se lodi právě my.

Pátrání po příčínách neštěstí pokračuje na souši, kde odborníci zkoumají vylovený vrak lodi. Hongkong truchlí. Hongkongská vláda slíbila zřídit speciální komisi k vyšetření neštěstí a vyhlásila tři dny smutku od 4. do 6. října, noviny vycházejí pouze černobíle, lidé stojí fronty na podepisování kondolenčních knih.

Hongkongžané na své mrtvé nezapomínají. Více než státní svátek ČLR bude od tohoto roku 1. říjen připomínkou tragédie na moři, připomínkou těch, kteří se jeli dívat na ohňostroj. Už se začínají ozývat hlasy, že s úcty k mrtvým by se příští rok tento ohňostroj snad ani neměl konat. Vypadá to, že tato tragédie opět utvrdí mnoho Hongkongžanů v tom, že vlastně nemají potřebu slavit státní svátek ČLR, že jsou skutečně jiní než zbytek Číny a že na to mají právo.